Spontant kaffekonsert på en höstligt november dag för personalen på avd. 74! Det…


Spontant kaffekonsert på en höstligt november dag för personalen på avd. 74! Det är en ära för mig (Ruth)att få spela ihop på avdelningar med Joakim Lundström. Tack Eva Lötin, som jobbar på avdelningen, för videoklippet! #avd74 #musikochhalsa #musicforhealth #kulturochhälsa #music #barn #sös #musik #gitarr #sachsskabarnochungdomssjukhuset #södermalm #stockholm #kulturivården
#musikivården #sll

 Source